Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

LEIFpunt RoeselareIn de drukte van het dagelijkse leven zijn we vaak niet echt bezig met deze grote levensvragen. Ze kunnen echter plots heel actueel worden en volop op de voorgrond treden als er iets ingrijpends gebeurt in ons leven, bijvoorbeeld als we ongeneeslijk ziek worden. Als het steeds duidelijker wordt dat je in de laatste fase van je leven bent beland, kunnen er vragen en bedenkingen naar boven komen waar je voordien misschien nauwelijks bij hebt stilgestaan. Het is vaak moeilijk om dergelijke zaken te bespreken omdat we het niet gewoon zijn.

Een belangrijke taak voor zowel het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw, Palliatief dagcentrum De Kade als voor het LEIFpunt Roeselare is het sensibiliseren en informeren van de burgers rond zijn of haar rechten. Vandaar slaan deze organisaties, die dagdagelijks inzetten op het bespreekbaar maken van levenseindezorg, de handen in elkaar. De Mantel en De Kade vanuit het perspectief kwaliteitsvolle palliatieve zorg te verlenen aan bed van de patiënt die geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke aandoening. LEIFpunt Roeselare vanuit het oogpunt mensen voorafgaand te informeren over voorafgaande zorgplanning.

Vanaf heden kunnen mensen uit Roeselare en omgeving met algemene vragen rond levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht bij de informatiemedewerker van LEIFpunt Roeselare in de lokalen van De Mantel vzw, Voormalig Moederhuis, 1e verdieping, dit elke 2de en 4de woensdag van de maand van telkens om 9u, 10u of 11u.

Om een afspraak te maken voor één van deze contactmomenten bel je naar volgend gsm-nummer : 0479/73 06 36 (bereikbaar iedere werkdag tussen 9 en 12)

Info:

Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw,  info@demantel.net

Erik Swaenepoel, LEIFpunt coördinator Roeselare, e.swaenepoel@telenet.be

De Leif-brochure kan je hier gratis downloaden.