Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Palliatieve zorg thuis De MantelDoelstelling
De Palliatieve thuiszorgequipe wil het mogelijk maken dat ongeneeslijk zieke mensen, mits voldoende ondersteuning de laatste tijd van hun leven kwaliteitsvol thuis kunnen doorbrengen. Palliatieve thuiszorg wil het team van huisarts, thuisverpleegkundige, gezinshulp en andere thuiszorgdiensten ondersteunen en aanvullen om voor de patiënt en zijn familie in deze fase van het leven de nodige levenskwaliteit te verzekeren. Palliatieve thuiszorg wil de familie en hulpverleners wegwijs maken in de mogelijkheden om een palliatieve patiënt thuis te verzorgen.

Doelgroep
Elke palliatieve patiënt die thuis wenst verzorgd te worden.

Werking
De taken van de Palliatieve thuiszorgequipe zijn:

  • Structureren en verlenen van palliatieve zorg, dit ter ondersteuning van en aanvullend op de bestaande thuiszorg
  • Bieden van hulp bij het opvolgen van pijn- en symptoomcontrole
  • Bieden van praktische, emotionele, psychosociale, spirituele of andere bijstand
  • Bieden van hulp bij de organisatie van de thuiszorg
  • Verstrekken van kennis en informatie

 

Bijzonderheden

  • De hulpverlening van de thuiszorgequipe is gratis
  • De hulpverlening is 24 uur op 24 uur bereikbaar en beschikbaar
  • Het eerste huisbezoek kan pas na goedkeuring door de huisarts
  • Iedereen kan aanmelding doen van een palliatieve zorgsituatie aan de palliatieve thuiszorgequipe
  • Alles gebeurt in onderling overleg en met respect voor de wensen van patiënt en familie

 

Hulpverleners
De palliatieve thuiszorgequipe bestaat uit:
          - verpleegkundigen
          - psychologe
          - equipeartsen
          - vrijwillige medewerkers
          - administratief medewerker

 

Contactadres
Palliatieve thuiszorg De Mantel vzw
Handelsstraat 1
8800 Roeselare
Tel.: 051 24 83 85
E-mail: info@demantel.net