Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

VrijwilligersWIJ ZOEKEN... Vrijwilligers in de palliatieve zorg
Lees hier
onze vacature.

Binnen de werking van De Mantel kunnen we rekenen op de hulp van vrijwilligers.

Vrijwilligers nemen in de palliatieve zorg een bewuste plaats in. Ze betekenen een echte meerwaarde in de zorg door er te ‘zijn’ voor de patiënt en zijn familie, door hen aandacht, tijd en een luisterend oor te bieden. Hierdoor helpen vrijwilligers de draaglast te verlichten en de draagkracht van de omgeving te versterken. Door het aanvullend karakter kan het vrijwilligerswerk een verbetering van de continuïteit en een verhoging van de kwaliteit van de palliatieve zorg zijn. 

Taken van vrijwilligers palliatieve zorg

 

De voornaamste opdrachten van de vrijwilliger zijn: een luisterend oor bieden en aandacht geven voor het comfort van de patiënt en zijn familie. Hij/zij heeft tevens ook een belangrijke signaalfunctie voor de noden van de patiënt (fysiek, psycho-sociaal, existentieel).

Al onze vrijwilligers hebben een opleiding genoten, gericht op het omgaan met mensen met palliatieve zorgnoden. Ze zijn gebonden aan discretieplicht.

De ondersteuning gebeurt volgens de nood van de patiënt en binnen de mogelijkheden van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn geen vervanging van de professionele zorg. De concrete taakinhoud van de vrijwilliger is afhankelijk van de zorgsetting waar hij/zij werkzaam is.

Plaatsen waar vrijwilligers palliatieve zorg ingeschakeld worden


• Palliatieve Zorg Thuis

Vrijwilligerswerk palliatieve zorg in de thuiszorg maakt deel uit van de dienstverlening van de thuiszorgequipe van De Mantel.

Dag in dag uit een zwaar zieke thuis verzorgen en bijstaan, is voor de naasten een hele opgave. Overbelasting is hierbij niet ondenkbeeldig. Niet elke palliatieve patiënt heeft ook een grote (familie-)kring om deze zorg te verzekeren. Een vrijwilliger kan dan een welkome hulp zijn. Soms kan beroep doen op een vrijwilliger het verschil maken in al dan niet kunnen thuis blijven en thuis sterven.


• Palliatieve Eenheid Het Anker

Op de palliatieve eenheid Het Anker, vormen vrijwilligers palliatieve zorg een belangrijke schakel in de ondersteuning en zorg voor de opgenomen patiënten en hun familie. Nog een stukje leven toevoegen aan de dagen die nog resten, kan een dankbare taak voor een vrijwilliger zijn. 

 


Wens je je graag kandidaat te stellen als vrijwilliger?

 

Wie interesse heeft om vrijwilliger in de palliatieve zorg Thuis te worden of meer vragen heeft hierover kan contact opnemen met onze psychologe Charlotte Volckaert (verantwoordelijke vrijwilligerswerk).

Tel. 051/24.83.85

Mail : psychologe@demantel.be


Wil je graag enkele ervaringen van onze vrijwilligers uit de thuiszorg lezen? Klik dan hier.

 

Heb je interesse in vrijwilligerswerk in Het Anker, neem dan contact op met Christine Wittevrongel.

Tel: 051/23.76.03 

 

(In principe kan iedereen zich aanmelden, ongeacht opleiding of voorkennis.)