Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

VrijwilligersVisie vrijwilligerswerk palliatieve zorg

 

Vrijwilligers nemen in de palliatieve zorg een bewuste plaats in. Vrijwilligers betekenen een meerwaarde in de zorg door er te ‘zijn’ voor de patiënt en zijn familie, door hen aandacht, tijd, een luisterend oor en een helpende hand te schenken. Hierdoor helpen vrijwilligers de draaglast te verlichten en de draagkracht van de omgeving te versterken. Door het aanvullend karakter kan het vrijwilligerswerk een verbetering van de continuïteit en een verhoging van de kwaliteit van de palliatieve zorg zijn. 

Taken van vrijwilligers palliatieve zorg

 

De voornaamste opdrachten van de vrijwilliger zijn een luisterend oor bieden, aandacht geven en zorg dragen voor het comfort van de patiënt en zijn familie.

De ondersteuning gebeurt volgens de nood van de patiënt en binnen de mogelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn geen vervanging van de professionele zorg. De concrete taakinhoud van de vrijwilligers is afhankelijk van de zorgsetting waar de vrijwilliger werkzaam is.

Plaatsen waar vrijwilligers palliatieve zorg ingeschakeld worden


• Palliatieve Zorg Thuis

Vrijwilligerswerk palliatieve zorg in de thuiszorg maakt deel uit van de dienstverlening van de thuiszorgequipe van het Netwerk.
Dag in dag uit een zwaar zieke thuis verzorgen en bijstaan, is voor de naasten een hele opgave. Overbelasting is hierbij niet ondenkbeeldig. Niet elke palliatieve patiënt heeft ook een grote (familie-)kring om deze zorg te verzekeren. Een vrijwilliger kan dan een welkome hulp zijn. Soms kan beroep doen op een vrijwilliger het verschil maken in al dan niet kunnen thuis blijven en thuis sterven.

• Palliatieve Eenheid Het Anker

Op de palliatieve eenheid Het Anker, Westlaan 123 in Roeselare, vormen vrijwilligers palliatieve zorg een belangrijke schakel in de ondersteuning en zorg voor de opgenomen patiënten en hun familie. Nog een stukje leven toevoegen aan de dagen die nog resten, kan een dankbare taak voor een vrijwilliger zijn. 

 


Je kandidaat stellen als vrijwilliger

 

Wie interesse heeft om vrijwilliger in de palliatieve zorg te worden of meer vragen heeft hierover kan contact opnemen met Daisy Dequidt (verantwoordelijke vrijwilligerswerk/psychologe).

Tel. 051/24 83 85

Mail. daisy@demantel.net

 

(In principe kan iedereen zich aanmelden, ongeacht opleiding of voorkennis.)