Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Wegvallen van remgeldDe huisarts kan voor zijn huisbezoeken aan de palliatieve patiënt gebruik maken van een speciaal RIZIV-nummer waardoor de patiënt geen remgeld meer moet betalen.

 

De thuisverpleegkundige kan een palliatief forfait aanrekenen voor zijn zorg. Dit is een bedrag dat alle verpleegkundige zorg dekt. De patiënt betaalt geen remgeld.

 

Wie het statuut van palliatieve patiënt heeft en thuis kinesitherapiebehandelingen krijgt, hoeft geen remgeld meer te betalen. De patiënt heeft recht op de volledige terugbetaling van de behandelingen als de kinesitherapeut maximum één verstrekking per dag verricht. Sinds 1 september 2007 is ook het remgeld weggevallen voor een tweede kinesitherapiezitting op dezelfde dag bij palliatieve thuispatiënten met een zware aandoening.