Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Palliatieve zorg in het ziekenhuisDoelstelling
Elk ziekenhuis staat in voor de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur in het eigen ziekenhuis. Een team van hulpverleners (palliatief supportteam) opgeleid in palliatieve zorg heeft een adviserende en ondersteunende rol bij de zorg van palliatieve patiënten die in het ziekenhuis verblijven. 

Doelgroep
Elke palliatieve patiënt die in het ziekenhuis verblijft. 
Alsook steun en advies aan de hulpverleners die in het ziekenhuis instaan voor de patiëntenzorg. 

Werking
Elk ziekenhuis beschikt over een palliatief supportteam. Dit team bestaat uit professionele hulpverleners die een bijkomende scholing in de palliatieve zorg genoten hebben. Dit supportteam is multidisciplinair samengesteld  (verpleegkundige, psycholoog en arts). Het team is te raadplegen door de hulpverleners van de verschillende afdelingen, patiënten en hun families. Omdat het palliatief supportteam ondersteunend werkt, wordt continu met de verzorgingsequipe van de afdeling waar de patiënt is opgenomen overlegd. Belangrijke aandachtspunten bij het inschakelen van de equipe op dit moment zijn:

 • De vraag naar palliatieve begeleiding kan zowel door de patiënt, familie, verpleegafdeling waarop de patiënt verblijft, als door artsen gesteld worden.
 • Zodra een vraag gericht wordt naar de equipe, wordt samen met de behandelende arts onderzocht of de patiënt hiervoor in aanmerking komt.
 • Zodra de behandelende arts zijn toestemming geeft, wordt onderzocht hoe de zorg op maat van de patiënt aangeboden kan worden. Dit gebeurt voornamelijk tijdens een gesprek met de patiënt en zijn familie.
 • Er wordt gekeken waar de patiënt wenst en het best verzorgd wordt. (thuis, ziekenhuis, Palliatieve eenheid)

 

Aanbod
Zorg aan de patiënten

 • Optimaliseren van pijn- en symptoomcontrole
 • Optimaliseren van emotionele en psychosociale ondersteuning
 • Optimaliseren van spirituele ondersteuning

Aan de interne en externe hulpverleners van het ziekenhuis

 • Aanbieden van vorming en ondersteuning op valk van: pijn- en symptoomcontrole
 • Advies rond emotionele, psychosociale en spirituele ondersteuning

Beleidsmatig

 • Ervoor zorgen dat palliatieve zorg beschikbaar is voor elke patiënt in het ziekenhuis
 • Stimuleren dat palliatieve zorg een plaats krijgt in het beleid van het ziekenhuis


Hulpverleners palliatief supportteam
De palliatieve supportequipe wordt multidisciplinair samengesteld wat een deskundigheid op verschillende domeinen met zich meebrengt. 
De functies waar u binnen een palliatief supportteam beroep op kunt doen zijn: 

 • Coördinator
 • Palliatief arts
 • Verpleegkundige
 • Psycholoog