Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

Netwerk palliatieve zorg De MantelWat is "Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw"?

Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw is werkzaam binnen de regio Roeselare - Izegem - Tielt - Torhout. Het staat in voor de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur binnen dit gebied en verleent daarbij de nodige ondersteuning aan de professionele zorgverstrekkers binnen de verschillende zorgsettings waar de palliatieve patiënt verblijft.

 

Doelstelling

Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw wil in samenwerking met alle professionele hulpverleners, bestaande diensten en organisaties:

 

  • de uitbouw van een goede en kwaliteitsvolle palliatieve zorgcultuur mogelijk maken.
  • de continuïteit in de palliatieve zorgverlening bevorderen. Iedereen moet kunnen verblijven waar hij op dat ogenblik wenst verzorgd te worden en moet op elk verzorgingsniveau steeds een gelijke zorg krijgen.
  • het palliatief gedachtengoed verspreiden. Deze verspreiding dient te gebeuren zowel naar de bevolking als naar elke professionele hulpverlener.
  • raad en ondersteuning geven op vlak van palliatieve zorg aan hulp- en zorgverleners op alle niveaus van de gezondheidszorg bij het verzorgen en begeleiden van hun patiënten.
  • vorming organiseren voor zorg- en hulpverleners, vrijwilligers, e.a.
  • een registratiesysteem uitwerken, een behoeftenraming opmaken en de werking evalueren.

Deze doelstellingen willen we bereiken in het thuismilieu, het woon- en zorgcentrum, het ziekenhuis, de palliatieve eenheid, alsook in andere instellingen waar palliatieve patiënten verblijven.

 

Werking

De opdrachten zijn samen te vatten in coördineren, advies verlenen, ondersteuning bieden, aanbieden van educatie, sensibiliseren en informeren op het vlak van palliatieve zorg in de regio.

 

Contactadres

Brugsesteenweg 90

8800 Roeselare

Tel.: 051 24 83 85 

E-mail : info@demantel.net